Żydowska awangarda artystyczna w XX wieku – konferencja naukowa

Dodano: 05.06.2019

W dniach 12-13.06. w godz. 10:00-18:00 w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 odbędzie się konferencja naukowa na temat Żydowskiej awangardy artystycznej w XX wieku. Poznamy żydowską działalność artystyczną z okresu międzywojennego.

Źródło: www.facebook.com
Źródło: www.facebook.com

W dniach 12 i 13 czerwca w godz. 10:00-18:00 odbędzie się konferencja naukowa "Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – Postawy – Relacje", będąca częścią przedsięwzięcia związanego z otwarciem ekspozycji czasowej "Ekspresje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa, której nie było..." (12 czerwca-29 września 2019), zaaranżowanej w przestrzeni wystaw czasowych w Pałacu Izraela Poznańskiego.

Ideą konferencji jest wskazanie i omówienie różnorodnych aspektów działalności artystów żydowskich w Polsce okresu międzywojennego, jako jednego z istotnych elementów kształtowania się nowoczesnej kultury polskiej.

Powojenna rzeczywistość, której częścią było tworzenie instytucji działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej, stała się równocześnie impulsem dla narodzin „nowej sztuki żydowskiej”, której pierwszym i jednym z najistotniejszych przejawów była działalność łódzkiej grupy artystycznej Jung Idysz.

W 2019 roku przypada 100. rocznica powstania grupy, której zamysłem było promowanie twórczości, tak plastycznej, jak i literackiej oraz teatralnej, łączącej żydowską tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami formalnymi. Zrzeszonych w nim twórców łączyła idea kreowania nowoczesnej, świeckiej kultury żydowskiej, opartej jednocześnie na dziedzictwie żydowskich tradycji i języku jidysz. Potrzeba określenia własnego, nowego położenia, wynikająca z przemian jakie przyniósł koniec I wojny światowej, stała się udziałem nie tylko członków Jung Jidysz, ale wielu artystów żydowskich działających w odrodzonej Polsce, w tym poznańskiej grupy Bunt.

Motywem przewodnim konferencji będzie problematyka poszukiwania własnej tożsamości – nie tylko artystycznej – na pograniczu żydowskości, polskości i, szerzej, europejskości. Referaty będą dotyczyć formułowania się postaw twórczych i narodowościowych żydowskich artystów działających w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.

Ważną częścią wystąpień będzie kwestia dotycząca funkcjonowania artystów pochodzenia żydowskiego w państwowych organizacjach kulturalnych i instytucjach szkolnictwa artystycznego, a także zakładanie niezależnych stowarzyszeń szerzących sztukę żydowską, np. Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych.

Ponadto istotnym zjawiskiem związanym z żydowsko-polskimi relacjami w obszarze działalności artystycznej były również przejawy międzywojennego antysemityzmu. Objawiały się utrudnianiem działalności kulturalnej Żydów, m.in. przez ograniczanie dostępu do edukacji artystycznej lub niedopuszczanie prac na wystawy. To zagadnienia, które także zostaną zaprezentowane podczas prelekcji.

Konferencja jest organizowana przez Muzeum Miasta Łodzi, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Niemcoznawstwa w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczegółowy harmonogram konferencji w poniższym linku:

https://muzeum-lodz.pl/grupa-jung-idysz-i-zydowska-awangarda-artystyczna-w-20-leciu-miedzywojennym-idee-postawy-relacje-konferencja-naukowa/

12, 13 czerwca (środa, czwartek), godz. 10:00-18:00
"Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w dwudziestoleciu międzywojennym. Idee – postawy – relacje"
– konferencja naukowa
Miejsce: Sala Lustrzana
Bilety: 1 zł/ os. (bilet ulgowy), 3 zł/ os. (bilet normalny)

Źródło: https://www.facebook.com/events/479798456091596/