V certyfikacja centrów i punktów informacji turystycznej - edycja 2016-2018

Dodano: 09.09.2010

Od 2010 roku realizowany jest w Polsce proces certyfikacji informacji turystycznej. W 2016 r. odbyła się kolejnej edycja akcji. Jej rezultatem jest przyznanie certyfikatów na lata 2017-2018.

Certyfikacja centrów i punktów informacji turystycznej w województwie łódzkim

W 2010 roku Polska Organizacja Turystyczna zapoczątkowała proces certyfikacji punktów informacji turystycznej w  Polsce. Celem przeprowadzenia certyfikacji jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej oraz stworzenia krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej. Certyfikat przyznawany jest na dwa lata kalendarzowe.

W Regionie Łódzkim w 2016 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego przeprowadziła piątą certyfikację z kolei, dzięki powołanej przez Zarząd ROTWŁ Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej w składzie Andrzej Danowski, Marek Lawin i Janusz Molenda. Komisja odwiedziła zgłoszone punkty i dokonała ich oceny zgodnie z kryteriami Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do certyfikacji w badanych latach łącznie zgłosiło się 17 punktów informacji turystycznej z województwa łódzkiego (w tym 5 z Łodzi). Certyfikację otrzymały wszystkie zgłoszone punkty. Warto zwrócić uwagę, że w stosunku do poprzedniej edycji ubył jeden punkt (w Spale), zaś przybyły 2 (jeden w Lodzi i jeden w Tomaszowie Mazowieckim). Dziś zatem mamy w sumie 17 certyfikowanych punktów IT w regionie, które posiadają stosowny Certyfikat, mogąc posługiwać się nim przez okres dwóch lat – do roku 2018. Wśród wszystkich punktów IT w regionie mamy:

1. Jeden punkt czterogwiazdkowy (5,9 % całości)

2. Pięć punktów trzygwiazdkowych (29,4 %)

3. Osiem punktów dwugwiazdkowych (47,1 %)

4. Trzy punkty jednogwiazdkowe (17,6 %)

 

Certyfikaty do 2018 r. otrzymały:

1. Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim ****

2. Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi (Piotrkowska 87) ***

3. Centrum Informacji Turystycznej Powiatu Łowickiego w Łowiczu ***

4. Punkt Informacji Turystycznej w Łodzi (Manufaktura) ***

5. Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie ***

6. Punkt Informacji Turystycznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ***

7. Centrum Informacji Turystycznej Miasta i Gminy Łęczyca **

8. Punkt Informacji Turystycznej w Inowłodzu **

9. Punkt Informacji Turystycznej w Łodzi (dworzec Łódź Kaliska) **

10. Punkt Informacji Turystycznej w Łodzi (Lotnisko Lublinek) **

11. Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu **

12. Punkt Informacji Turystycznej w Wieruszowie **

13. Punkt Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej **

14. Powiatowe Centrum Turystycznej w Tomaszowie Mazowieckim *

15. Punkt Informacji Turystycznej w Dmosinie *

16. Punkt Informacji Turystycznej w Krośniewicach *

17. Punkt Informacji Turystycznej w Łodzi przy Starym Rynku *

Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbyło się podczas targów turystycznych „Na Styku Kultur” w Łodzi (17 marca 2017 r.). Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego dokonała wówczas uroczystego podsumowania certyfikacji, a wyróżnionym punktom wręczyła nowe certyfikaty.

Przeprowadzona w województwie łódzkim certyfikacja wykazała, że istnieje na nią zapotrzebowanie. Stabilność i regularność zgłoszeń świadczy o zaangażowaniu centrów i punktów w proces. Zaczyna być zauważalny progres niektórych z nich i dążenie do podnoszenia jakości obsługi. Powstają także nowe punkty, a dotychczas funkcjonujące są sukcesywnie modernizowane. Zróżnicowanie poziomu punktów w województwie jest wciąż bardzo duże i nadal wymaga standaryzacji. Większość punktów informacji turystycznej nie stanowi oddzielnych wyspecjalizowanych jednostek podlegających samorządom, często przypisuje się funkcje IT i nakłada obowiązek informowania turysty bibliotekom, czy też gminnym ośrodkom kultury.