Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej

Dodano: 03.06.2019

Ruszyła kolejna edycja Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. Akcja prowadzona jest przez Polską Organizację Turystyczną. Mogą brać w niej udział certyfikowane Punkty i Centra IT. Zgłoszenia trwają do 30 czerwca.

Centra i punkty informacji turystycznej to miejsca pierwszego kontaktu turysty z wybraną przez niego destynacją. Jakość obsługi stanowi więc tutaj niezwykle istotny element budowania wizerunku miejsc i atrakcji turystycznych. W celu promowania dobrych praktyk w zakresie prowadzenia centrów i punktów „it” POT organizuje corocznie konkurs na najlepsze centrum ”it”. Jego celem jest:

- podnoszenie jakości usług świadczonych przez punkty i centra informacji turystycznej,

- wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić wzorzec dla osób zarządzających centrami i punktami informacji turystycznej,

- promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych, organizacji i zarządzania centrami i punktami informacji turystycznej,

- zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem i zarządzaniem informacją turystyczną.

W konkursie mogą brać udział wszystkie certyfikowane placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Zgłoszone do konkursu placówki "it" oceniane są z uwzględnieniem w szczególności takich elementów, jak: jakość obsługi turystów, obecność w sieci, współpraca na rzecz promocji turystyki czy świadczone dodatkowe usługi. Na zwycięzców w każdej z czterech kategorii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny określa każdorazowo regulamin konkursu.

Organizacja konkursu leży w kompetencjach Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT.

REGULAMIN KONKURSU

KRYTERIA OCENY

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH KONKURSÓW

Źródło: https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/konkursy/najlepsze-centrum-informacji-turystycznej