Dzień I 27.10.2009
SESJA I
Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Prowadzący Uczelnia/ Organizacja Temat wykładu
11.00 11.30 rozpoczęcie konferencji - powitanie oficjalnych gości
11.30 12.00 dr Piotr Zmyślony Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką
12.00 12.30 mgr Krzysztof Candrowicz Łódź Art Center Wykorzystanie kultury w budowaniu marki miasta – przykłady miast europejskich
12.30 13.00 dr Brigita Žuromskaite Uniwersytet im. M. Romera w Wilnie Wilno – Europejska stolica kultury 2009 – Cenie i blaski tytułu
13.00 13.15 przerwa kawowa
13.15 13.45 prof. Andrzej Kowalczyk
dr Marta Derek
Uniwersytet Warszawski Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego
13.45 14.15 dr Jolanta Ćwiklińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rola dziedzictwa kulturowego w kreowaniu wizerunku turystycznego
14.15 14.30 dyskusja
14.30 15.30 obiad
SESJA II A (sesja równoległa z II B)
Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Prowadzący Uczelnia/ Organizacja Temat wykładu
15.30 15.50 dr Karolina Buczkowska AWF w Poznaniu Turysta kulturowy - klient nietuzinkowy
15.50 16.10 dr Armin Mikos von Rohrscheidt GWSH Millenium w Gnieźnie Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacja historii i kultury oraz oferta turystyczna
16.10 16.30 dr Alina Zajadacz UAM w Poznaniu Sposoby udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego niesłyszącym turystom
16.30 16.45 przerwa kawowa
16.45 17.05 dr Marek Nowacki AWF w Poznaniu Kształtowanie ceny wstępu do atrakcji dziedzictwa
17.05 17.25 mgr Marta Wawrzyniak Uniwersytet Łódzki Szlak Juliana Tuwima w Łodzi
SESJA II B (sesja równoległa z II A)
Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Prowadzący Uczelnia/ Organizacja Temat wykładu
15.30 15.50 dr Wacław Idziak Politechnika Koszalińska Wieś tematyczna w aspekcie ekonomicznym
15.50 16.10 dr Nazar Kudla Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki Rola turystyki w zachowaniu dziedzictwa etnicznego górali ukraińskich na terenach chronionych
16.10 16.30 mgr Sebastian Wacięga Małopolski Instytut Kultury Lokalne muzeum jako inkubator oferty turystycznej
16.30 16.45 przerwa kawowa
16.45 17.05 mgr Tomasz Koralewski Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Bitwa pod Gettysburgiem (1863 r.) jako przykład wykorzystania historii na potrzeby rozwoju produktu turystycznego
17.05 17.25 mgr Dominik Orłowski
dr inż. Magdalena Woźniczko
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Tradycyjne pożywienie ludowe jako element wzbogacający muzealną ofertę turystyczną Kujaw
17.25 18.00 dyskusja
18.00 19.00 czas wolny
19.00 19.30 przejazd na uroczystą kolację
19.30 22.00 uroczysta kolacja wraz z programem
22.00 22.20 powrót do hotelu


Dzień II 28.10.2009
7.45 8.45 śniadanie
8.45 9.00 przygotowanie do konferencji
SESJA III
Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Prowadzący Uczelnia/ Organizacja Temat wykładu
9.00 9.30 mgr Jan Gustaw Jurkiewicz Skansen Górniczy Królowa Luiza w Zabrzu Przykłady innowacyjnych działań kulturalnych w zabytkowych kopalniach w Zabrzu
9.30 10.00 mgr Krzysztof Korzeń Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej Dolina Pałaców i Ogrodów - nowy produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej
10.00 10.30 mgr Joanna Orzechowska Miasto subiektywnie - łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej
SESJA warsztatowa
Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Prowadzący Uczelnia/ Organizacja Temat wykładu
10.45 12.45 mgr Anna Somorowska
mgr Sylwia Kalinowicz
Agencji Rozwoju Gdyni Możliwości pozyskiwania środków na tworzenie kulturowych produktów turystycznych
mgr Aleksy Artyshuk
dr Armin Mikos von Rohrscheidt
GWSH Millenium w Gnieźnie Turystyka kulturowa jako źródło korzyści dla społeczności lokalnej
12.45 13.15 przerwa kawowa
13.15 15.15 dr Bartłomiej Walas
dr Zygmunt Kruczek
POT AWF Kraków Nowoczesne narzędzia promocji kulturowych produktów turystycznych – jak za niewielkie pieniądze uzyskać duży efekt?
mgr Piotr Idziak Małopolski Instytut Kultury Innowacyjność muzeów i placówek kulturalnych – jak uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć liczbę odwiedzających
15.15 16.15 obiad