7.07.2019 r. (niedziela) DOBROŃ - koncert Invention

Dodano: 24.05.2019

TRASA: Łódź - Bełchatów - Kleszczów - Żłobnica - Ldzań (Talar) - Dobroń - Łódź

Ldzań-Talar - Osada Dwa Młyn
Ldzań-Talar - Osada Dwa Młyn
Rzeka Grabia. Fot. z archiwum
Rzeka Grabia. Fot. z archiwum
Elektrownia Bełchatów. Fot.
Elektrownia Bełchatów. Fot.
Kopalnia Bełchatów. Fot. z a
Kopalnia Bełchatów. Fot. z a
Kopalnia Bełchatów. Fot. z a
Kopalnia Bełchatów. Fot. z a
Bełchatów - pl. Narutowicza.
Bełchatów - pl. Narutowicza.
Dobroń - kościół. Fot. z a
Dobroń - kościół. Fot. z a
Dobroń - kościół. Fot. z a
Dobroń - kościół. Fot. z a
Bełchatów - ekspozycja PGE G
Bełchatów - ekspozycja PGE G
Bełchatów - ekspozycja PGE G
Bełchatów - ekspozycja PGE G
INVENTION. Fot. z archiwum Fil
INVENTION. Fot. z archiwum Fil

ZBIÓRKA pod Budynkiem Filharmonii Łódzkiej - godz. 10:45

WYJAZD - godz. 11:00

 

Okolice Bełchatowa to kraina niezwykłych kontrastów – z jednej strony prężnie rozwijający się przemysł wydobywczy węgla brunatnego, manifestujący swą obecność w krajobrazie ogromnymi odkrywkami i sztucznie usypaną Górą Kamieńsk (najwyższe wzniesienie Regionu Łódzkiego, ok. 400 m n.p.m. i 200 m wysokości względnej), czy widoczne z odległości wielu kilometrów dymiące kominy Elektrowni Bełchatów. Z drugiej zaś strony – zaskakujące ciszą i spokojem zakątki, jak zabytkowa drewniana osada Dwa Młyny nad Grabią w Talarze koło Ldzania. W samym Bełchatowie będziemy mogli obejrzeć PGE Giganty Mocy – nowoczesne, interaktywne centrum techniki pokazujące proces wydobycia węgla brunatnego i produkcji zeń energii elektrycznej. Edukację w zakresie procesu wydobycia węgla dopełni zapierający dech w piersiach widok na odkrywkę i gigantyczne maszyny górnicze w punkcie widokowym w Żłobnicy. Wycieczkę zakończymy w zabytkowym drewnianym kościele w Dobroniu. Budowla, o konstrukcji zrębowej, powstała w latach 1776–1779, w ołtarzu głównym – rzeźby św. Wojciecha oraz św. Stanisława i obraz Boga Ojca z poł. XVII w.

 

PROGRAM WYCIECZKI:

 

W programie wycieczki uwzględniony jest POSIŁEK.

 

KONCERT:

DOBROŃ - kościół pw. św. Wojciecha, ul. Sienkiewicza 41, godz. 19:00

INVENTION

Aleksander Dębicz – fortepian

W programie koncertu improwizacje Aleksandra Dębicza wokół Inwencji oraz Sinfonie BWV 772-801 J.S. Bacha

W epoce baroku umiejętności kompozytorskie były równie ważne, jak wykonawcze. Bach zadbał więc, by jego syn Wilhelm Friedmann, dla którego zbiór inwencji i sinfonii powstał, mógł rozwinąć się na obu tych polach. W utworach dał lekcje śpiewności, różnych rodzajów kontrapunktu, prowadzenia głosów i artykulacji. Obecnie są one cenione jako wybitne przykłady faktury polifonicznej ujęte w lapidarną, zwięzłą formę. Własną interpretację kompletu Bachowskich inwencji oraz sinfonii pianista i kompozytor Aleksander Dębicz zawarł na swoim trzecim albumie (2018, nominacja do Fryderyka 2019). Całości dopełniają autorskie kompozycje inspirowane Bachem i muzyką hip-hopową. Połączenie to niecodzienne, ale Dębicz słynie z przełamywania tendencji i żonglowania stylami. Pianista jest świetnym interpretatorem muzyki klasycznej, a jednocześnie zdolnym improwizatorem i kompozytorem. Podkreśla, że zaniedbywana praktyka improwizacji jest dla artysty najlepszym środkiem wyrazu. Zmianę podejścia do sztuki wyraża współpracując z DJ-ami i grafikami. Zwyciężył na odbywającym się w Łodzi Transatlantyk Instant Composition Contest – konkursie symultanicznej improwizacji do filmu (2013).

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE (PARK GMINNY, UL. SIENKIEWICZA 58 /17.00)

> koncert orkiestry dętej z Dobronia wraz z grupą dziecięcą

> degustacja potraw kuchni regionalnej (Koło Gospodyń Wiejskich)

 

 

Jak się zapisać i zapłacić za wycieczki


§ 2

Postanowienia dotyczące zapisów przed wyjazdem

Wszystkie wycieczki objęte są taką samą ceną 50 PLN dla uczestnika za 1 miejsce.

 

Uczestnik może zapisać się na wybraną wycieczkę oraz dokonać zapłaty na dwa sposoby:

 

GOTÓWKA

1. Osobiście w wyznaczonym przez Organizatora punkcie (Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze [Rynek] lub innym miejscu jeśli takie zostanie wyznaczone) w terminie 27.05.2019 r. - 30.06.2019 r., 7 dni w tygodniu w godzinach 10.00 – 18.00 (niedziele wolne od handlu w godz. 10.00-18.00.)

W terminie 1.07 - 28.08.2019 r. przez 5 dni w tygodniu (bez weekendów) w godz. 10.00 – 18.00.

2. Uczestnik osobiście podpisuje umowę uczestnictwa w pierwszej kolejności

3. Wpłaca gotówkę w wysokości 50 zł od osoby za udział w każdej wycieczce

4. Zapisy na daną wycieczkę kończą się w czwartek poprzedzający termin wyjazdu (so-bota lub niedziela) do godziny 18.00

5. Jeśli będą wolne miejsca Organizator może przyjąć uczestnika po terminie wskaza-nym w punkcie powyżej.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca zapisów. O czym poinformuje uczestników na stronie ROTWŁ i FŁ.

 

PRZELEW

 

1.  Z przyczyn organizacyjnych płatności przelewem będą możliwe wyłącznie w terminie 15.06.19-30.06.19 po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres mailowy wycieczki@rotwl.pl

 

a)  Drogą elektroniczną na adres wycieczki@rotwl.pl podając wszystkie niezbędne (po-niższe) dane w odpowiedniej kolejności:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica z numerem, nr mieszkania)

- telefon komórkowy lub inny numer kontaktowy

- adres e-mail ((adres jest konieczny do podawania uczestnikowi informacji o ewen-tualnych zmianach)

b) Po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik dokonuje przelewu na rachunek:

Bank Pekao S.A. I O. w Łodzi

nr rachunku 23 1240 3015 1111 0010 2079 0605

W tytule przelewu uczestnik podaje: Imię i Nazwisko Uczestnika, nazwa imprezy, termin

 

c) Osoby, które wybierają przelew, jako płatność po zaksięgowaniu operacji na koncie-Organizatora muszą podpisać umowę uczestnictwa osobiście w:

c-1) Punkcie Informacji Turystycznej w Manufakturze [RYNEK] w terminie 2 dni od dokonania przelewu

c-2) Biurze Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego przy ul. Sienkiewicza 67 w dni powszednie (pn-pt) w godzinach 10.00 – 15.00

 

 WAŻNE

 

2. Ilość miejsc na poszczególne wycieczki jest ograniczona, nie ma możliwości zwiększenia liczby uczestników prosimy, zatem państwa o przemyślane zapisy.

3. Zgodnie z §7 umowy uczestnictwa będzie miał możliwość rezygnacji:

Klient, który odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty z tytułu rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce:

25% kwoty 50 PLN za odstąpienie do 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki

50% kwoty 50 PLN za odstąpienie pomiędzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem wy-cieczki

100% kwoty 50 PLN  za odstąpienie na 14 i mniej dni przed rozpoczęciem wycieczki

 

4. PIERWSZEŃSTWO NA LISTACH WYJAZDÓW

 

a)  płatność gotówką w dniu podpisania umowy

b)  data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy, jednak nie później niż 2 dni po poprawnym zgłoszeniu e-mailem na adres wycieczki@rotwl.pl

 

Po 30 czerwca w terminie 1.07 – 28.08.2019 r. zapisy wyłącznie osobiście w Punkcie Infor-macji Turystycznej w Manufakturze [Rynek] po dokonaniu płatności gotówką.

 

REGULAMIN WYCIECZKI